Podziel się jedzeniem

W 2017 r. jedna z członkiń LC Szczecin Jantar w lokalnej gazecie internetowej przeczytała, że Jadłodzielnia w Szczecinie poszukuje wolontariuszy. Poszła na spotkanie z nimi. Zachwyciła ją idea, ale przede wszystkim zaangażowanie młodych ludzi. Problemem jest to, że działają nieformalnie, nie mają konta w banku i nie mogą legalnie otrzymywać datków od darczyńców.
Zaproponowałyśmy naszą pomoc organizacyjną i finansową, udostępniłyśmy konto charytatywne do wpłat finansowych od sponsorów oraz (jako OPP) do wpłat celowych 1%. Pomogłyśmy im założyć Stowarzyszenie Jadłodzielnia Szczecin, aby mogli działać samodzielnie.
Foodsharing to z języka angielskiego „dzielenie się jedzeniem”. Idea narodziła się w Niemczech w 2012 r. Wkrótce zaczęła docierać także do innych krajów. Celem jest dzielenie się żywnością z innymi. Chodzi o żywność, która została np. po świętach czy imprezach, a także taką, której kończy się termin ważności  i wiadomo, że nie zostanie zjedzona. Idea ta niesie kilka korzyści – zapobiega marnowaniu jedzenia, a także wspiera osoby uboższe, bezdomne, głodne.
Jedzenie może przynieść i zostawić każdy, kto czuje taką potrzebę. Przyjmowane są wszystkie produkty poza: surowym mięsem, alkoholem czy potrawami, zawierającymi w składzie surowe jajka.
Foodsharing w Polsce funkcjonuje od 2016 r. pod nazwą Jadłodzielnie. Działa według dwóch podstawowych zasad:

  1. jeśli zgłodniałeś, weź sobie coś do jedzenia 
  2. jeśli masz za dużo jedzenia, podziel się nim

Polskie Jadłodzielnie przechowują żywność na dwa sposoby. Pierwszym z nich są lodówki, a drugim szafki i stragany, czyli miejsca, w których można podzielić się produktami spożywczymi niewymagającymi schładzania. 
Nasza współpraca ze Stowarzyszeniem Jadłodzielnia Szczecin trwa nadal. Od kilku lat po wszystkich imprezach takich jak: Bursztynowy Bal Charytatywny czy Dzień Kobiet, niewykorzystane jedzenie trafia do jednego z punktów stacjonarnych Jadłodzielni. Jest to zawsze niedziela, więc konieczny jest przyjazd wolontariusza Stowarzyszenia, który odbiera produkty żywnościowe.   
LC Szczecin Jantar sfinansował zakup jednej szafki żywnościowej. Po jej  ustawieniu sprawdzałyśmy jak się ona sprawuje. Ludzie przynoszą różne produkty, które znikają - a więc pomysł działa. Tak się dzieje we wszystkich siedmiu szafkach i punkcie stacjonarnym Jadłodzielni w Szczecinie.
Tę akcję przedstawiłyśmy na spotkaniu Strefy Zachodniopomorskiej, kiedy oficerem strefowym był Prezydent LC Szczecin Gryf - Krzysztof Biedulski. Z jego inicjatywy Kluby Lions Strefy sfinansowały zakupienie kolejnej szafki, zamontowanej w styczniu 2020 roku.
Obecnie podjęłyśmy współpracę z siecią sklepów „Biedronka”. Jako organizacja pożytku publicznego zamierzamy być pośrednikiem w przekazywaniu żywności o krótkim okresie ważności między „Biedronką” a Jadłodzielnią Szczecin.

Więcej informacji na www.jadlodzielniaszczecin.pl
Jadłodzielnie istnieją już w kilkunastu miastach, co można sprawdzić na www.nanowosmieci.pl/jadlodzielnie/
Ewa Nieżychowska
(LC Szczecin Jantar)