Zarząd Klubu kadencji 2021/2022

Pelagia Żejmo
Prezydent
Agata Staniszewska-Chlubek
I Wiceprezydent
Klaudia Kacprzyk-Dymek
II Wiceprezydent
Dorota Jasina
Past Prezydent
Magdalena Piasecka
Sekretarz
Adriana Zalewska
Skarbnik