Zarząd Klubu kadencji 2022/2023

Krystyna Araszkiewicz
Prezydent
Barbara Marecka
I Wiceprezydent
Grażyna Dąbrowska
II Wiceprezydent
Pelagia Żejmo
Past Prezydent
Magdalena Piasecka
Sekretarz
Adriana Zalewska
Skarbnik