LIONS CLUB SZCZECIN JANTAR
To co robimy, stanowi o nas ” - Arystoteles
Nic więc dziwnego, że już od 1918 roku na całym świecie działają Kluby Lions, zrzeszające ludzi, którzy chcą pomagać innym, ale też chcą zostawić na ziemi jakiś ślad po sobie. BoCnotę widać wyraźniej w czynach, niż w ich braku  - co także powiedział Arystoteles.
Pomysł na powstanie w Szczecinie żeńskiego Klubu Lions zrodził się w 1997 roku...
 od 2006r. Współpracujemy
z LC Berlin Pariser Platz 
PREZYDENT
KLUBU

w kadencji 2021/2022


Pelagia Żejmo  

 

STETTIN / SZCZECIN – POGRANICZE KULTURY

LIONS CLUB Szczecin Jantar, na podstawie Umowy Nr FMP-0536-21-C z dnia 23.11.2021 roku zawartej z Euroregionem Pomerania w Szczecinie, zrealizował europrojekt pt. Polsko-niemiecki transgraniczny projekt pn. "Stettin/Szczecin – pogranicze kultury”. Partnerem w projekcie ze strony niemieckiej był Ukermaerkischer Seniorenvereinen Prenzlau (USP) e.V.

„Polsko-niemiecki transgraniczny projekt pn. „Stettin/Szczecin – pogranicze kultury” miał na celu zbliżyć przygranicznych mieszkańców poprzez przenikanie się kontaktów transgranicznych, kultury, sztuki i edukacji. Projekt, skierowany do polskich i niemieckich seniorów z obszaru Euroregionu Pomerania, pokazał polskie i niemieckie historyczne oblicze Szczecina, przez pryzmat kultury, sztuki, architektury, adaptacji zachowanych niemieckich budynków na rzecz kultury, tj. muzeów, galerii sztuki. Pokazując polsko-niemieckie związki miasta, jak jego niemiecka przeszłość rezonuje w polskiej teraźniejszości, opowiedział o budowlach, ich niemieckiej historii, we współczesnym Szczecinie pełniących rolę instytucji kultury związanych ze sztuką: Muzeum Narodowym, Willi Lentza, Muzeum Techniki, galerii sztuki współczesnej TRAFO Trafostacja Sztuki, oraz szczecińskiej Katedrze wraz z pokazem katedralnych organów i  minikoncertem organowym. Po ich wnętrzach oprowadzili kuratorzy i kustosze, opowiadając o odbudowie i rewitalizacji budynków, pokazując aktualnie prezentowane wystawy.

W wybranych dniach projektu odbyły się online transmisje 5 filmów dotyczących danej instytucji, po których odbyły się dyskusje z udziałem polskich i niemieckich uczestników projektu, kuratorów prezentowanych wystaw, kustoszy, dyrektorów przedstawianych instytucji, wojewódzkiego konserwatora zabytków, konserwatora zabytków, przewodnika szczecińskiego, muzyka organisty – wykładowcy szczecińskiej Akademii Sztuki.Filmy i dyskusje były symultanicznie tłumaczone przez tłumacza. Stałymi odbiorcami projektu online oraz uczestnikami dyskusji online byli członkowie Uckermaerkischer Seniorenvereinen Prenzlau (USP) e.V., niemieckiego partnera projektu, oraz ze strony polskiej członkowie Stowarzyszenia Aktywni 50+, a także indywidualni odbiorcy korzystający z linków do uczestnictwa  w wydarzeniu online.

Projekcje online odbyły się w dniach:

♦  21.02.2022. - film i dyskusja dotyczące Muzeum Narodowego w Szczecinie

♦  22.02.2022. – film i dyskusja dotyczące Willi Lentza

♦  24.02.2022. – film i dyskusja dotyczące Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie

♦  28.02.2022. – film i dyskusja dotyczące TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie

♦  02.03.2022. – film i dyskusja dotyczące szczecińskiej Katedry

link do wszystkich powyższych projekcji ⇒  https://we.tl/t-M169VkgLeT?src=dnl

Dyskusje o 5 instytucjach kultury w Szczecinie ⇒ https://we.tl/t-2MWBjvCBZk

Krótki videoclip o projekcie ⇒ https://we.tl/t-nIBmKcFHUw

Lions Clubs Szczecin Jantar bardzo dziękuje wszystkim wymienionym wyżej organizacjom, instytucjom, partnerom ze strony niemieckiej i polskiej oraz osobom zaangażowanym w realizację tego projektu.

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach programu Współpracy INTERREG V.A. Meklemburgia-Pomorze Przednie / Polska w Euroregionie Pomerania.                                                                      

Pelagia Żejmo
Prezydent LC Szczecin Jantar

marzec'2022